Przejście piersiowo-lędźwiowe bramą do uwolnienia miednicy w dosiadzie